Patronaty

SCA Poland obejmuje swoim patronatem wydarzenia, które wpisują się w program stowarzyszenia, a tym samy wspiera i promuje rynek kawy i rozwój baristów. Wszelkie oferty są szczegółowo rozpatrywane przez koordynatorów. W ramach patronatu oferujemy wsparcie merytoryczne, organizacyjne, sędziowskie czy promocyjne.